​Društvo se odpre v soboto, 2. oktobra
Föreningen öppnar sina lokaler Lörd. 2 Okt